ПІДПРИЄМСТВА АПК

ТОВ "ЕКО-АГРО СГ" (Виробництво гранульованого вапна)

Про компанію
ТОВ
Переглядів: 2045

ТОВ "ЕКО-АГРО СГ" пропонує до реалізації висококонцентроване, сільськогосподарське, екологічно чисте, "гранульоване вапно" власного виробництва.

Завдяки високій концентрації поживних речовин у гранульованому вапні, норматив внесення цього добрива є у декілька разів нижчим, аніж сипучих аналогів.

Вапнування – це основний і найрадикальніший прийом поліпшення властивостей кислих грунтів, що багатосторонньо впливає на поліпшення агрохімічних, агрофізичних і біологічних властивостей грунту, забезпечення живлення рослин кальцієм, мобілізацію і іммобілізацію макро – і мікроелементів у грунті, створення оптимальних фізичних, водно-фізичних та інших умов життя культурних рослин.

Поряд із зниженням кислотності, вапнування підвищує вміст кальцію в грунтовому розчині та ступінь насиченості грунту основами, впливає на інші властивості грунту.

Після вапнування поліпшується водний і повітряний режими грунту та обробіток важких грунтів після дощу, на поверхні менше утворюється кірка, посилюється життєдіяльність мікроорганізмів і мобілізація ними азоту, фосфору та інших елементів живлення з органічних речовин грунту.

Вапнування сприяє розвитку азотофіксувальних бактерій (вільноживучих і бульбачкових). Крім того пригнічуються шкідливі мікроорганізми та знижується зараженість сільськогосподарських культур різними хворобами; ячменю–гельмінтоспорозом; коренеплодів – коренеїдом.  

Після вапнування грунтів поліпшується також живлення рослин фосфором. Під дією вапна важкорозчинні фосфати алюмінію і заліза переходять у більш доступні для рослин фосфати кальцію та посилюється життєдіяльність мікроорганізмів, які мінералізують органічні сполуки фосфору. Калій важкорозчинних мінералів інтенсивніше перетворюється у рухомі сполуки.

Крім того вапнування впливає на рухомість і доступність для рослин мікроелементів-підвищується рухомість молібдену.