ПІДПРИЄМСТВА АПК

ННЦ "Інститут землеробства НААН"

Про компанію
ННЦ
Переглядів: 1786

Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України" розпочав свій шлях у 1900 р. з утворення агрохімічної лабораторії Київського товариства сільського господарства та сільськогосподарської промисловості, яка мала свій штат, а також сільськогосподарські курси. Сьогодні ННЦ "Інститут землеробства НААН" - це одна з найстаріших і найвідоміших наукових установ як в Україні, так і за її межами.

На всіх етапах розвитку сільського господарства країни Інститут очолював провідні напрями досліджень, вченими зроблено вагомий внесок у теорію і практику землеробства, рослинництва, селекції й насінництва, кормовиробництва, луківництва, льонарства і картоплярства України. На базі інституту та його дослідної мережі створено відомі в Україні та за її межами науково-дослідні установи: Інститут кормів і сільського господарства Поділля, Інститут картоплярства, Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва, Інститут сільського господарства Полісся, Інститут сільського господарства Карпатського регіону, Закарпатська і Черкаська державні сільськогосподарські дослідні станції.

Нині Інститут є головною науковою установою в Україні, яка визначає засади державної і науково-технічної політики в галузі землеробства, розроблення адаптивно-ландшафтних систем землеробства на основі стабілізації землекористування, збереження і підвищення родючості ґрунтів, підтриманні екологічної рівноваги в агроекосистемах, розроблення новітніх адаптивних технологій вирощування конкурентоспроможної продукції сільськогосподарських культур та їх селекції, заходів ефективного використання інновацій і інвестицій в землеробстві – базовій галузі сільськогосподарського  виробництва  зон Лісостепу й Полісся України У 1978 р. нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора, у 2002 - Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України, у 2015 р. – Грамотою Верховної Ради України. Вчені інституту за розроблені ґрунтозахисні системи землеробства та досягнення в селекції пшениці, кукурудзи і сої удостоєні Державних премій СРСР та України у галузі науки і техніки за 1986, 1991 1997 та 2012 роки.

Основні напрями діяльності установи: розроблення сучасних високопродуктивних ресурсозберігаючих систем землеробства, адаптивних технологій вирощування сільськогосподарських культур, котрі забезпечують ефективне використання землі, прибуткове виробництво продукції як для внутрішнього, так для зовнішнього ринків, що є доступною купівельній спроможності споживачів, формування наукових основ ведення органічного виробництва сільськогосподарської продукції та придатності агроекосистем господарюючих суб’єктів до такої діяльності, розвиток технологій використання альтернативних джерел енергії, консультаційні послуги. На базі інституту створено селекційний центр  і технологічний центр із вирощування зернових культур. Нині є головною науковою установою та єдиним координуючим науково-методичним центром в Україні з питань землеробства, регіональним центром наукового забезпечення агропромислового комплексу Київщини.

Інститут має більше 1200 завершених науково-технічних розробок. Нами створено понад 200 високопродуктивних, стійких до хвороб сортів і гібридів сільськогосподарських культур, з яких 134 нині занесено дп Державного реєстру сортів України. Ведеться селекційна робота з 22 культурами.

Інститут землеробства розробляє наукові основи новітніх адаптивних технологій вирощування зернових, зернобобових, круп'яних, олійних і кормових культур на основі управління процесами формування продуктивності з урахуванням економічної, енергетичної та екологічної доцільності для грунтово-кліматичних умов України.

Тривалий час інститут успішно співпрацює з науково-дослідними установами багатьох країн, у тому числі Польщі, Німеччини, США, Японії, Бельгії, Білорусі, Азербайджану, Казахстану, Російської Федерації та інших. Вчені інституту брали участь у виконанні міжнародних проектів: по лінії ООН із розроблення "Програми сприяння сталому розвитку в Україні" та ФАО ООН "Кормові і пасовищні ресурси країн світу" і представлені в них із зазначеної проблеми від України.